Inicio Vela adaptada en Gijón Clase teórica de vela accesible

Clase teórica de vela accesible

Con Aptaa Asturias

Clase teórica de vela accesible

Practicando vela accesible en Gijón
Grúa accesible para subir a bordo